ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI TYLEKEONHACAI

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ được trình bày dưới đây (gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện” hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) đặt ra các điều khoản và điều kiện mà chuyên kèo nhà cái Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái và người sử dụng dịch vụ liên quan thông qua trang web chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win đồng ý và tuân thủ.

Điều khoản sử dụng tại chuyên trang tỷ lệ kèo nhà cái tylekeonhacai.win

Điều khoản sử dụng tại chuyên trang tỷ lệ kèo nhà cái tylekeonhacai.win

Bằng việc tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái, người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản dưới đây:

1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

Trang web chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win, được gọi tắt là “Chúng tôi,” là bên cung cấp dịch vụ phần mềm tỷ lệ kèo nhà cái trên hệ thống của trang web chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win thông qua trang web, ứng dụng di động, cửa hàng Google Play, Apple Store.

Người sử dụng dịch vụ tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến trong lĩnh vực tỷ lệ kèo nhà cái, được gọi tắt là “Bạn”, “Người chơi” hoặc “Khách hàng”.

Dịch vụ tỷ lệ kèo nhà cái được cung cấp bởi trang web chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win, gọi tắt là “Dịch vụ” hoặc “tỷ lệ kèo nhà cái”.

2. Các điều khoản dành cho người chơi

Về tư cách pháp lý: Mọi cá nhân từ 18 tuổi trở lên được coi là đủ điều kiện để tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái, sản phẩm và dịch vụ do trang web chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win cung cấp.

Trong quá trình tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái, có thể xảy ra việc sử dụng ngôn từ hoặc một số tình huống không phù hợp với những đối tượng dưới tuổi. Chúng tôi không đảm bảo rằng người chơi khác sẽ không cung cấp nội dung có thể bị coi là không phù hợp với đối tượng dưới tuổi đó.

3. Quy định khi đăng ký tài khoản

3.1 Yêu cầu về thông tin cá nhân

Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và số chứng minh nhân dân (CMND). Lưu ý rằng bạn cần xuất trình CMND và cung cấp bản sao CMND qua hệ thống phân phối để trang chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win lưu trữ. Trong trường hợp không có hoặc chưa có CMND, bạn phải ghi lại số CMND của cha hoặc mẹ. Những yêu cầu này là bắt buộc và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xử lý rủi ro, tổn thất hoặc trao giải thưởng cho bạn nếu bạn may mắn nhận được phần thưởng từ các sản phẩm và dịch vụ do tylekeonhacai.win cung cấp. Bất kỳ trường hợp nào vi phạm việc cung cấp thông tin thiếu hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét.

3.2 Quy định về đặt tên (tên tài khoản, tên nhân vật,…)

 1. Một tài khoản có thể tạo nhiều nhân vật để tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái. Khi tạo nhân vật, người chơi phải tuân thủ quy định về đặt tên đã được công bố trên trang web của tỷ lệ kèo nhà cái.
 2. Cấm đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến danh nhân, tên của các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.
 3. Cấm đặt tên và tạo biểu tượng chứa nội dung phản động, xúc phạm tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.
 4. Cấm đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới mọi hình thức.
 5. Cấm đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hoặc làm mất uy tín của các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cũng như của thành viên trong trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win.
 6. Cách đặt tên cũng phải tuân thủ sự giám sát của bộ lọc với hơn 30.000 từ và đội ngũ Game Master để xử lý các trường hợp vi phạm.

3.3 Mật khẩu (Password)

Bạn phải giữ mật khẩu của mình một cách kỹ lưỡng và không chia sẻ với bất kỳ ai. Trong trường hợp mất mật khẩu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khôi phục mật khẩu trừ khi thông tin tài khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký là hoàn toàn chính xác.

3.4 Các hành vi bị cấm

 1. Cấm xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hoặc cố gắng xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của tỷ lệ kèo nhà cái hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu khác.
 2. Cấm sử dụng chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào tỷ lệ kèo nhà cái hoặc làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…) hoặc lợi dụng lỗi của hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái (nếu có) để phá hoại hoặc lợi dụng.
 3. Cấm giả mạo thành các thành viên khác, Admin, tỷ lệ kèo nhà cái Master (GM), nhân viên của trang chuyên về kèo nhà cái tylekeonhacai.win với mục đích lợi dụng. Chú ý rằng GM hoặc Admin không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu và các thông tin bảo mật cá nhân khác.
 4. Cấm gửi hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa đảo, bôi nhọ, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, bao gồm cả việc truyền bá hoặc khuyến khích hành vi có thể vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
 5. Cấm gửi hoặc truyền bất kỳ dạng quảng cáo, mời gọi, thư chuỗi, cơ hội đầu tư hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào với mục đích thương mại, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản từ trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win.
 6. Cấm gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào chứa virus, Trojan hoặc các thành phần gây hại khác.
 7. Cấm tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của tỷ lệ kèo nhà cái mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người giữ bản quyền.
 8. Bạn không có quyền sử dụng thông tin trong tỷ lệ kèo nhà cái, dưới bất kỳ hình thức hoặc mục đích nào, trừ khi có các điều khoản được xác định trong Quy định sử dụng.
 9. Khi phát hiện lỗi của tỷ lệ kèo nhà cái, hãy thông báo ngay cho chúng tôi thông qua các kênh hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian hoạt động của tỷ lệ kèo nhà cái.
Điều khoản sử dụng tại chuyên trang tỷ lệ kèo nhà cái tylekeonhacai.win

Điều khoản sử dụng tại chuyên trang tỷ lệ kèo nhà cái tylekeonhacai.win

4. Các thỏa thuận chung

4.1 Các thay đổi về nội dung của tỷ lệ kèo nhà cái, Sản phẩm, Dịch vụ

Theo quyền hạn tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện việc bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào và thay đổi cấu trúc, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp các bạn không đồng ý với những thay đổi này, các bạn có thể dừng sử dụng dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

4.2 Thay đổi quy định

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản trong Quy định mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp các bạn không đồng ý với những thay đổi này, các bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được xem là chấp nhận những thay đổi đó.

4.3 Sự gián đoạn của dịch vụ

Chúng tôi có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để tiến hành sửa chữa và bảo trì hệ thống, và chúng tôi sẽ thông báo trước cho người chơi thông qua trang web hoặc trang fanpage chính thức của tỷ lệ kèo nhà cái. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn luôn có sẵn.

Bạn thừa nhận rằng dịch vụ có thể bị gián đoạn do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cúp điện, thiên tai, hỏa hoạn… Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự gián đoạn, trì hoãn hoặc không thể cung cấp dịch vụ do những nguyên nhân này.

4.4 Cấm truy cập

Chúng tôi, theo quyền hạn tuyệt đối của mình, có thể cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào tỷ lệ kèo nhà cái, hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản quy định hoặc nếu việc cấm truy cập đó được coi là phù hợp và cần thiết.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan chức năng để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân vi phạm.

4.5 Quy định về hỗ trợ người dùng

 • Trong quá trình tham gia tỷ lệ kèo nhà cái, nếu bạn gặp sự cố hoặc cần sự giúp đỡ từ Bộ phận Hỗ trợ, hãy thông báo ngay cho Bộ phận Hỗ trợ hoặc Tổng đài Hỗ trợ trong vòng 7 ngày kể từ ngày gặp sự cố hoặc vấn đề.
 • Nếu sau 7 ngày mà không có thông báo hoặc thông báo được gửi chậm, chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ cho trường hợp đó.
 • Khi nhận được thông báo về sự cố hoặc vấn đề, chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ trong thời gian tối đa 12 giờ trong ngày làm việc và 24 giờ trong các ngày cuối tuần và ngày lễ.

4.6 Quy định về bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bảo tồn và miễn trừ trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win, Giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý, khách hàng và đối tác của trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win khỏi mọi tổn thất, khiếu nại và chi phí (bao gồm cả phí tư vấn của luật sư) phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này hoặc quyền của người sử dụng khác.

4.7 Kết thúc dịch vụ

Bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tạm ngừng tài khoản của bạn để tiến hành điều tra hoặc hủy bỏ nếu phát hiện vi phạm. Trong trường hợp dịch vụ bị hủy bỏ, bạn phải chấp nhận các điều khoản sau đây: chúng tôi có quyền ngừng tài khoản của bạn ngay lập tức và sẽ thông báo trước nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc vi phạm các quy định trong tỷ lệ kèo nhà cái.

4.8 Thông tin từ bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái có thể bao gồm thông tin từ bên thứ ba hoặc được lựa chọn từ các nguồn khác. Các thông tin này không được xem là khuyến nghị hoặc xác thực từ phía tỷ lệ kèo nhà cái đối với bất kỳ cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win không có vai trò đánh giá độc lập về thông tin và không chịu trách nhiệm đối với sự cập nhật của thông tin từ bên thứ ba; do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào đó. Việc sử dụng hoặc tin tưởng vào các thông tin này thuộc vào trách nhiệm và rủi ro của bạn.

4.9 Liên kết đến và từ hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái

Các liên kết từ hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái có thể dẫn bạn đến các trang web khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các trang web liên kết..

4.10 Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái tylekeonhacai.win đều thuộc sở hữu của trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win hoặc đã được cấp phép hợp pháp cho trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win sử dụng trên hệ thống này. Tất cả các quyền này được bảo vệ theo pháp luật. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thành phần nào của hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến hoặc tạo ra bản sửa đổi của bất kỳ nội dung cung cấp trên hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và chỉnh sửa bất kỳ ý tưởng, khái niệm, phương pháp, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc giao tiếp khác và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) liên quan đến tỷ lệ kèo nhà cái và/hoặc dịch vụ của tỷ lệ kèo nhà cái một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu về bất kỳ khoản thưởng, phí, tiền tác quyền, lệ phí và/hoặc các loại chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc toàn bộ phản hồi của bạn.

4.11 Thông tin người dùng

Đối với một số dịch vụ, hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái yêu cầu người dùng đăng ký. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi thông báo về sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua email hoặc thư bưu điện. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (ví dụ: thông báo về thay đổi dịch vụ trên hệ thống, thông báo về chương trình khuyến mại hoặc các hoạt động xã hội và nhân đạo khác). Chúng tôi duy trì chính sách “KHÔNG GỬI THƯ RÁC” và không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của bạn.

Trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được yêu cầu theo luật pháp Việt Nam và chỉ để thực hiện những việc cần thiết sau đây:

 • Hợp tác với cơ quan điều tra để phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến phân tán thông tin và an ninh mạng.
 • Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái và người truy cập tỷ lệ kèo nhà cái. Xác định những người cố ý vi phạm luật về thông tin và an ninh mạng.
 • Đáp ứng các yêu cầu của chính người dùng.
 • Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin khi thông tin đó được giữ bí mật bởi trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win. Khi thông tin đã được chuyển cho bên thứ ba theo các thỏa thuận trong Quy định, việc bảo mật thông tin không còn nằm trong khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win.

4.12 Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Bạn chịu trách nhiệm và đặt niềm tin hoàn toàn vào khả năng và kỹ năng của mình trong việc sử dụng và hiểu thông tin có trong hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của mình tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý được áp dụng tối đa theo quy mô mà pháp luật hiện hành cho phép.

4.13 Luật áp dụng

Các quy định trong đây sẽ được thực thi theo pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái, bạn tự động chấp nhận các điều khoản trong bản quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong giới hạn của pháp luật Việt Nam và cam kết tuân thủ các quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên tuân theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dùng dịch vụ của trang chuyên kèo nhà cái tylekeonhacai.win.

 

Cập nhật mới nhất vào: 03 tháng 07, 2023